வெள்ளோரே ஆஂடீ மூலையில் பால் வர வைத்து விரல் போடுகிறான்

0 views

வெள்ளோரே ஆஂடீ கணவன் வீட்டில் இலாத பொழுது கால காதலனுடன் நிர்வாணமாக படுத்து இருக்கிறாள். இவள் வயது 35 ஆகுகிறது ஆனால் இந்த வயதிலும் மூலை காம்பில் பால் வருகிறது, காம்பை கையில் பிடித்து பிசைந்து வேலை பால் மூலையில் வர வைக்கிறான்.

ஆஂடீ நிர்வாணமாக இரு முளையை காண்பித்து கொண்டு படுத்து இருக்கிறாள், காதலன் ஆஂடீ முளையை பிசைந்து சுகத்தை அனுப வைக்கிறான். ஆஂடீ காம்பை காண்பித்து அழகாக படுத்து இருக்கிறாள், இவள் முளையை பார்த்தால் அதில் வாய் வைத்து பால் குடிக்க ஆசையாக இருக்கிறது.

எத்தனை ஆண்களுக்கு கிடைக்கும் இது போந்து மூலையில் பால் வரும் பெண்கள், இந்த கால காதலன் பால் வரும் முளையை அனுப வைத்து சந்தோஷமாக இருக்கிறான். ஆஂடீ செக்ஷியாக குத்தியை காண்பிக்க ஆதி விரலை விட்டு செக்ஷியாக விரல் போது சுகம் தருகிறான்.

ஆஂடீ முனறுவது மிக செக்ஷியாக இருக்கிறது, இவள் குத்தியில் விரல் போதும் பொழுது செக்ஷியாக முணருகிறாள் பிறகு கால காதலன் சுன்னியை பிடித்து அடித்து விட ஆரம்பிக்கிறாள். நீங்களும் ஆஂடீ பழுத்த மூலையில் பால் வருவதை கண்டு மகிழுங்கள்.