கேரள க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ வீடியொஸ் மல்லு ஜாகிதில் மூலை காட்டுகிறாள்

0 views

மல்லு ஆஂடீ ஜாகிதில் இரு முளையை மிக செக்ஷியாக காண்பிக்கிறாள், கால காதலன் உடன் விளையாடும் பொழுது செக்ஷியாக முளையை காண்பித்து விளையாடுகிறாள். மல்லு இடுப்பும் செக்ஷியாக தெரிகிறது அதில் கால காதலன் கை வைத்து விளையாடுகிறான்.

இடுப்பில் கை வைத்து விக்கும் பொழுது மல்லு ஜொல்லியாக காம சுகத்தை அனுப வைக்கிறாள். பெண்கள் இடுப்பில் கை வைத்தாலே அவர்கள் மூடு ஆகி விடுவார்கள், இந்த மல்லுவும் செமாயா மூடு ஆகுகிறாள்.

கால காதலன் இடுப்பில் கை வைத்து தடவி இறுக்கமாக பிடிக்கிறான். இடுப்பை பிடிக்கும் பொழுது கூட கண்கள் மல்லு மூலை மீது தான் இருக்கிறது.

மல்லு முகமும் சேம மூடக இருக்கிறது, மூடில் அவள் கண்கள் சொகுகிறது. செக்ஷியாக மூலை பிளவி காண்பித்து ஆண்கள் மனத்தில் காம வித்தையை விதைத்து மூடு வர வைக்கும் கேரள க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ வீடியொஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால் தமிழ் ப்லூ ஃபில்ம்ஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.