கணவன் மனைவி வீட்டில் கிஸ் செய்து படுத்து ஊழ் செய்கிறார்கள்

0 views

கணவன் மனைவி வீட்டில் யாரும் இலாத பொழுது கிஸ் செய்து அதை காம படம் எடுக்கிறார்கள், முதலில் மனைவி வந்து அமன்ரிதததும் அவளை கிஸ் செய்து மூடு வர ஆரம்பிக்கிறான்.

பெண்கள் எப்பொழுது கிஸ் செய்தாள் அவர்கள் செமாயா மூடு ஆகி விடுவார்கள், கணவன் கிஸ் செய்து விட்டு மூலை மீதும் கை வைத்து பிசையா ஆரம்பிக்கிறான்.

மூலை மீது கை வைத்து பிசைந்து மூடு எஆற்றி ட்ரெஸ் காயாத ஆரம்பிக்கிறான், ட்ரெஸ் முழுவதும் காயதி விட்டு பாண்டி காயத்துகிறான்.

பாண்டி காயதி மனைவி கூத்தியை னாகி விட்டால் அவளுக்கு அதிகமகா பிடிக்கும் என்று கூத்தியில் வாய் வைத்து நன்றாக நாக்கு போது சுகம் அனுப வைத்த தமிழ் ஹோட் ஸெக்ஸ் ஸீந். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் கபல் ஸெக்ஸ் ஸீந்ஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.