பக்கத்து வீடு மனைவியை ஊம்ப விட்டு குத்தியில் ஊகும் ஹ்ட் ஸெக்ஸ்

0 views

என் பக்கத்து வீடு கணவன் என் மீது அதிக ஆசை வைத்து இருந்தார் அப்படி ஒரு நாள் என செய்யலாம் என்று யோசித்துக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் என் வீட்டிற்கு வந்து என் மீது காதல் வைத்து இருப்பதாக சோலி இருந்தார்.

நான் உடனே அவரது கால காதலை நான் ஒற்று கோல விலை பின்பு எனக்கும் மனசு கேட்காமல் கால காதலை ஒத்துக்கொண்டேன். ஒரு நாள் என்னை ஊபத்தை காம படம் எடுக்க போவதாக சொலினார்.

முகத்தை தவிர நீங்கள் எதை வேண்டும் ஆனாலும் செய்துகொலுங்கள் என்று சொழிநேன், முதலில் என் வாய்யில் சுன்னியை விட்டு ஊம்ப விட்டார்.

சுன்னியை நன்றாக ஊம்பி ஏசு செய்து சுகம் கொடுத்தேன் பின்பு குத்தியை காண்பித்து செக்ஷியாக பூளை விட்டு ஊது பூண்டாய் சுகம் கொடுத்து கஞ்சு வர வைத்த ஸெக்ஸீ வீடியோ ஹ்ட் தமிழ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஹ்ட் போர்ன் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.