எதிர் வீட்டு சரோஜாவுடன் தமிழஸ்க்ாண்தல்ஸ் வைஃப் ஸரீ ஸெக்ஸ் வீடியொஸ்

0 views

நான் ஏனொட வில்ளகேள் உள்ள பல பேண்ங்கலை தமிழஸ்க்ாண்தல்ஸ் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எடுப்பதற்கு என்று மடக்கி விடுவேன். அவர்களுடன் தொடர்பு வைத்து கொண்டு காமவேரியுடன் காமத்தை செய்து எஂஜாய் பண்ணுவேன். கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு எதிர் வீட்டு சரோஜாவுடன் அஃபேர் வந்தது.

அவளை ஒரு நாள் ஏனொட வீட்டுக்கு யாரும் இலாத சமயத்தில் அழைத்தேன். அவளும் பூந்டையை விரித்து ஒல்லு வாங்குவதற்கு க்ரீந் ஸரீ கட்டிக்கொண்டு வீட்டுக்கு வந்தால். அவளோட முளையை பிடித்து விளையாடி கொண்டு இருந்தேன்.

பின் அவளோட ஆடைகளை கழட்டி விட்டு பேதில் படுக்க போட்டு கூத்தியில் வேகமாக ஒத்து இன்பத்தை அனுபவித்தேன். சுகத்தில் முளையை தூக்கி வெள்ளியில் விட்டால், மூலை பிடித்து சாப்பிக்கொண்டு பூண்டாய் சுகத்தை எஂஜாய் செய்தேன்.

நீண்ட நேரம்கஅ ம்யாடர் போட்டு விந்தை கூத்தியில் இறக்கி விட்டேன். பின் அவள் வேகமாக எழுந்து சென்று பூப்ஸ் காட்டியபடி ட்ரெஸ் போட்டுக்கொண்டு இருக்கும் தமிழ் ஸெக்ஸ் ஸ்க்யாஂடல்ஸ் வீடியோ!