மதுரை பெண் நிர்வாணமாக சுன்னியை உம்பி ஊகிறாள்

மதுரையில் வசிக்கும் தேவி தனது காதலன் வீட்டில் நிர்வாணமாக இருக்கிறாள். இவர்கள் இருவரும் அடியபகதி வீட்டில் யாரும் இல்லாத போஜுது நிர்வாணமாக ஊகிறார்கள் பின்பு 2 வருடங்களாக காதலித்து ஊது இருக்கிறார்கள். இன்று காதலன் வீட்டில் யாரும் ஈலாததால் இருவரும் உளாசமாக இருக்க வீட்டில் தாங்கி இருக்கிறார்கள் அப்பொழுது காதலன் அவ்னாதது பெரிய புதைத்த சுன்னியை படுத்துக்கொண்டு காமிக்கிரான் காதலி நிர்வாணமாக சுன்னியை வாயில் வைத்து சாப்பி உம்ப ஆரம்பிக்கிறாள். பெரிய சுன்னியை கையில் பிடித்து வாயில் விட்டு செக்ஷியாக சாப்பி உறிண்து உம்பூகிறாள்.

அவள் சுன்னியை உம்பும் பொழுது காதலன் சரண் காம படம் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறான். பின்பு சுன்னியை நான்கு உம்பியதும் தேவியை பேதில் படுக்க வைத்து அவளது குத்ியில் சுன்னியை அரக்கி விட்டு பொறுமையாக ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். அப்பொழுது தேவி முலைகள் பெரிதாக செக்ஷியாக தெரிகிறது இருவரும் சேம காம போதையில் இருக்கிறார்கள் அதிலும் தேவி காம சுகத்தில் கண்களை கூட திறக்க முடியவில்லை. பின்பு அவளின் குத்ியை சுது வழியாக காமிக்கிரான் தமிழ் பேசுகிறான். தவறாமல் பாருங்கள் இவளின் செக்ஷியாக உம்பழையும் பின்பு மாத்தேரையும்.