காலேஜ் கர்ல் காரில் பூல் ஊம்பும் ஸெக்ஸ் தப்பே

0 views

காலேஜ் காதலன் என்னை ஒரு நாள் காரில் அழைத்து சென்று அவனது கருப்பு சுன்னியை எடுத்து காண்பித்தான், எனக்கு சுன்னியை சாப்புவது என்றாள் அதிகமாக பிடிக்கும்.

நானும் இந்த ஒரு தருணத்ிற்காக தான் காத்ுக்னொடு இருந்தேன், அதனால் அவன் சுன்ணி காண்பிதததும் உடனே அதை வாய்க்குள் விட்டுக்கொண்டேன்.

சுன்னியை வாய்க்குள் விட்டதும் அதை அழகாக சப்ப ஆரம்பித்தேன், சுன்னியை சப்ப சப்ப சுகமாக இருந்தது பின்பு அதை ஊஓம்பி விட ஆரம்பித்தேன்.

காதலன் என் தலை மீது கை வைத்து சுன்னியை அனன்டிறாக உறிண்து ஊம்பி விட சோழ ஆரம்பிக்கிறான், நன்றாக சுன்னியை உறிண்து ஊம்பி விட்டு அழகாக விந்து வர வைத்து குதித்த இஂடியந் காலேஜ் கர்ல் ஜே வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் கார் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.