நாலா சாப்பு டி தமிழ் ஹ்ட் வாய்ஸ்

0 views

கல்ல காதலன் வீடு மனைவியை உசர் செய்து அவள் வீட்டிற்கு சென்று சுன்னியை காண்பித்து சப்ப சொலுகிறான், சுன்னியை சாப்பு சப்புனு சாப்பி விடுகிறாள்.

இந்த வீடு மனைவி உறிண்து சாப்பும் சத்தத்தை கேட்கும் பொழுதே செமாயா மூடு ஆகுகிறதே இன்னும் அவள் நன்றாக ஊம்பி விடுவதா பார்த்தால் எப்படி இருக்கும் என்று நினைத்து பாருங்கள்.

அழகாக சுன்னியை உறிண்து ஊம்பி விடுகிறாள், அது மட்டும் இலாமல் கல்ல காதலன் என சொலினாலும் அதை அழகாக கேட்டு செமாயா கஂபநீ தருகிறாள்.

பிறகு கல்ல காதலன் சுன்னியை பூந்தைக்குள் விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான், அப்ப்பொழுது மனைவி வலிக்குததுங்க என்று சோலி இன்னும் மூடு எஆற்றும் தமிழ் போர்ன் டாக் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஸெக்ஸ் ஸ்பீச் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.