ஆஃபீஸ் பாஸ் உடன் ரெஸ்திறூமில் ஸெக்ஸீ ந்யூட் கிஸ் வீடியோ

நான் இரண்டு வருடங்கள் முன்பு காலேஜ் முடித்து விட்டு பல்வேறு இடத்தில் ஜாப் ஸர்ச் செய்து வந்தேன். ஒரு இடத்திலும் வேலை கிடைக்காமல் இருந்தது, ஆகயல் உடம்பை காண்பித்து ஒரு ஆஃபீஸ் ‘இல் வேலைக்கு சேர்ந்தேன். னாஅன் ஐடம் என்று அறிந்து கொண்டு பாஸ் கொஞ்சம் நெருக்கமாக பழகி வந்தார்.

ஒப்பிசில் உடம்பு சரி இலையென்றாள் ரெஸ்ட் எடுப்பதற்கு பேட் வசதி கொண்ட ரூம் ஒன்று இருக்கு! அதை ரெஸ்திரூம் என்று அழைப்போம். எனக்கு சாலரி இந்‌க்ரிமெஂட் வேண்டும் என்று பாஸ் உடன் மேலும் நெருக்கமாக பழகினேன். ஒரு நாள் ஆஃபீஸ் முடித்து விட்டு மூலை மேல் கையை வைத்தார்.

சீர்! இங்க வேண்டாம்! ரூம் போலாம் என்று அழைத்து வந்தேன். இருவொர்ம் ட்ரெஸ் ஒன்றும் இலாமல் நிர்வாணமாக பெத்றூமில் படுத்தோம். ஏனொட முளையை பாஸ் னேன்சிங் மீது அழுத்தி உதட்டில் ளீபிளோக்க் கிஸ் அடித்தேன். இருவரும் ஏசியை குதித்து நாக்கை உள்ளே விட்டு ஆழமாக முத்தம் கொடுத்தோம். இதுபோன்ற ஸெக்ஸீ கிஸ் வீடியோ பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்!