கிராமத்தில் பதுமை குத்தியில் ஊகும் வ்வ்வ் தமிழ் ஸெக்ஸ் காம்

0 views

கிராமத்தில் காதலியை ஊருக்கு ஒதுக்கு புறமாக வர வைத்து அவள் உடன் ஜொல்லியாக ம்யாடர் போடுகிறான். இந்த காதலி யாராவது பார்த்து விட போகிறார்கள் என்று பாவாடையை மேலே தூக்கமலே இருக்கிறாள்.

காதலன் வந்ததும் செக்ஷியாக குத்தியில் சுன்னியை விட்டு நன்றாக குதிக்குள் இறக்கி ம்யாடர் போட ஆரம்பிக்கிறான். இந்த விலேஜ் பதுமை வேடாகப் பத்துக்கொண்டே ஊகிறாள்.

காதலன் பாவாடையை தூக்கி செக்ஷியாக ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான், ஊகும் பொழுது காதலி நன்றாக கஂபநீ தருகிறாள். பின்பு டாகீ நிலையில் குத்தியை ஊக்க காட்டுகிறாள், குத்தியில் செக்ஷியாக டாகீ நிலையில் ஊகிறான்.

டாகீ நிலையில் மிக செக்ஷியாக ஊது முடித்து விட்டு காதலியை படுக்க வைத்து அவள் குத்தியில் செக்ஷியாக ஊது விந்து வர வாகூக்கும் வ்வ்வ் தமிழ் ஸெக்ஸ் காம் வீடியொஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் விலேஜ் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் பனுங்காள்.