கோவை நண்பன் ஹௌஸெவிபெ நயிட்டி தூக்கி ஓக்கும் செஸ் சாப்டுறே

0 views

கோவை நண்பன் மனைவியை உஷார் செய்து அவள் நிஃதயை பிடித்து தூக்கி சுண்ணியை புண்டைக்குள் விட்டு செமயா ஓல் செய்து காம சுகம் அனுப வைக்கிறான்.இந்த காம காதலன் அடிக்கடி நண்பனை பார்க்க வருவது போல அவனது மனைவியை பார்க்க வருகிறான். இந்த மனைவிக்கும் குதி சுகம் வேண்டும் என்று காமமாக பேசி பழகுகிறாள்.பின்பு ஒரு நாள் வீட்டில் கணவன் இல்லை என்று சொல்லியதும் உடனே இருவரும் ஓக்கலாம் என்று பிளான் செய்து வீட்டிற்கு வந்து யாரும் இல்லை என்று தெரிந்ததும் நிஃதயை பிடித்து தூங்குகிறான்.சூத்து மீது நிஃதயை தூக்கி இரு முலை தெரியும் படி கூதியில் சுண்ணியை விட்டு செக்ஸியாக ஓத்து புண்டை காஞ்சு வர வைத்து விட்டு அழகாக சுன்னி தஞ்சை புண்டைக்குள் இறக்கும் ஹௌஸெவிபெ செஸ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் விபெ செஸ் வீடியோ எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.