தெலுகு மனைவி கூதி நாகா விட்டு ஓக்கும் ௬௯ செஸ் கிளிப்

0 views

தெலுகு மனைவி என் உடன் செஸ் செய்து காம சுகம் அனுப வைத்தால் இவள் கூதியை நான் எப்பொழுது வந்தாலும் நக்கி வசியம் செய்து விடுவேன்.இந்த மனைவி கூதியை நகும் சுகம் கிடைக்கிறதே என்று அடிக்கடி என்னை வீடிற்கு அழைத்து கூதியை என் வையில் வைத்து நாகா விட்டு சுகம் அனுப வைக்க விடுவாள்.நான் கூதியை எப்படி நக்குவேனோ அப்படி அவளும் என் சுண்ணியை வாய்க்குள் விட்டு உரிந்து ஊம்பி ஏச்சு செய்து நிறைய சுகம் தருவாள்.பின்பு நான் என் சுண்ணியை அவள் புண்டைக்குள் விட்டு குதித்து ஓல் செய்ய விடுவேன் நன்றாக இருவரும் செமயா ஓல் செய்து சுகம் அணு அணுவை அனுப வைத்து தஞ்சை புண்டைக்குள் இறக்கிய தெலுகு செஸ் விதேஒஸ் நுதே கிளிப். இது போன்று மேலும் பல தெலுகு க்ஸ்க்ஸ்க்ஸ் செஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து என்ஜோய் செய்யுங்கள்.