மனைவி ஒப்பிசெல் கால காதலனுடன் ஸெக்ஸீ தமிழ் ஆஃபீஸ் ஸெக்ஸ்

“சென்னை ஒப்பிசெல் யாரும் வருவதற்கு முன்பாக இரு கால காதல் ஜோதிகள் அவசர அவசரமாக ம்யாடர் போடுகிறார்கள். இந்த பெண் உண்மையில் மிக செக்ஷியாக ம்யாடர் அடிக்கிறாள், காதலனை படுக்க வைத்து அவன் சுன்னியை குத்தியில் விட்டு வேகமாக சுதை அசைத்து அவனை ஊது சுன்னியில் விந்து வர வைக்கிறாள்.

இவர்கள் இங்கு ஊபாதது வேறு யாருக்கும் தெரியாது, அடிக்கடி ஒப்பிசெல் இது போன்று நிறைய முறை இவர்கள் ஊது உல்லாசமாக இருக்கிறார்கள். மனைவி பார்க்க பத்தினி போன்று இருந்து கொண்டு என்ன வேலை எல்லாம் செய்கிறாள் என்று பாருங்கள்.

இவள் கணவன் இவள் குத்தியில் தினமும் ஊக்கத்தால் இளம் ஆனுதன் செக்ஷியாக பாவாடையை தூக்கி ஊகிறாள். இவள் ஊபாதது பார்க்க மிக காமமாக இருக்கிறது, பிறகு ஆண்களின் காம வெறியை தூண்டுகிறது.

இருவரும் வேகமாக அடித்து ஊது கொழுகிறார்கள், கால காதலன் வேகமாக மனைவி பாவாடையை தூக்கி பெண்டியை இறக்கி குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊது பூண்டாய் கஞ்சு வர வைக்கிறான், பின்பு மனைவி இவனை ஊது சுன்ணி கஞ்சை குத்தியில் வர வைக்கிறாள். பின்பு கஞ்சை இருவரும் துடைத்து கொழுகிறார்கள், நீககழும் இந்த காம படத்தை பார்த்து ராசியுங்கள்.”