பெரிய மாமக்கு சூனி அடிச்சி விடும் விலேஜ் ஃப்யாமிலீ ஸெக்ஸ்

0 views

நா ஒரு அழகிய அரிப்பு எடுத்த சென்னை பொண்ணு. ஏனொட சொந்தக்காரங்க எல்லோரும் கிராமத்தில் இருக்காங்க! அவுங்களை எல்லாம் கோவில் திருவிழா ஆழத்து ஃப்யாமிலீ ஃபஂக்ஶந் நேரத்தில் மட்டுமே பார்க்க முடியும்.

இங்கு ஏனொட பெற்றோர்களை ஏமாற்றி விட்டு பல பசங்க கூட அஃபேர் வைத்து கொண்டு ஜொல்லியாக இருந்தேன். எனக்கு நாட்டுக்கத்தை ஆண்களுடன் ம்யாடர் போட வேண்டும் என்று கூத்தியில் அரிப்பு எடுத்து கொண்டது.

விலேஜ் ஃப்யாமிலீ ஸெக்ஸ் செய்ய வேண்டும் என்று துடிப்பாக இருந்தேன். சென்னைக்கு ஏனொட பெரிய மாமா புங்க்திிஒனுக்கு வந்தார். அவரை மயக்கி ரூமில் வச்சி சூனியை மேலும் கீழுமாக சுப்பெராக அடிச்சி விட்டேன்.

பின் குனிந்து ஏனொட பெரிய சூதா காட்டினேன். ஒரு தேவிதியலை ஒப்ாத்து போன்று சூனியை பின் வழியாக செலுத்தி நீண்ட நேரமாக அடித்து தெறிக்க விட்டார்.

இது போன்ற தமிழ் ஃப்யாமிலீ ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பார்க்க இங்கு க்லிக் பண்ணுங்க!