மனைவி சுன்னியை அதிக எச்சை விட்டு சாப்புகிறாள்

0 views

மனைவி செக்ஷியாக கணவன் சுன்னியை சாப்பி உம்பூகிறாள், இவள் சுன்னியை நன்றாக வாய்யில் விழுங்கி உம்பி சுகம் தருகிறாள். கணவன் உளாசமாக படுத்து கொண்டு காம படம் ஃப்ல்யாஶ் லைட் போட்டு எடுத்து கொண்டு இருக்கிறான்.

மனைவி காம படம் எடுபபதாலே சுன்னியை நன்றாக உறிண்து உம்பி விடுகிறாள். கணவன் வேலைக்கு சென்று வீடு திரும்பும் பொழுது மனைவி அவனது தேண்சிோனை குரைக்க செக்ஷியாக சுன்னியை சாப்பி உம்பி விடுகிறாள். இவள் நன்றாக சுன்னியை உம்பும் பொழுது சுன்ணி முழுவதும் இவள் ஏசி ஆகி இருக்கிறது.

இந்த சுன்ணி உம்பலை பார்த்தால் நமது சுன்னியில் விந்து வந்து விடும் அளவிற்கு மிக செக்ஷியாக இருக்கிறது. மனைவி முடிந்த வரை சுன்னியை உறிண்து சாப்புகிறாள், பின்பு கணவன் முஉடு ஈரி வாய்யில் சுன்னியை விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான்.

மனைவி உறிண்து கொண்டே வாயை காண்பிதததும் அவள் தலையை பிடித்து கொண்டு சுன்னியை வேகமாக வாய்க்குள் விட்டு ஆட்டுகிறான். மனைவி கஞ்சு வாரௌம் வரையில் சுன்னியை விடாமல் சாப்பி உம்பி கஞ்சு வந்தது அதை ஒரு சொத்து கூட விடாமல் சாப்பி குடிக்கிறாள். இது போன்ற மனைவி எத்தனை பெருக்கு கிடைக்கும், நீங்களும் உம்பலை பார்த்து ராசியுங்கள்.