கோவை ஆண்ட்டி சுண்ணியை பிக் முலை காண்பித்து ஊம்புகிறாள்

0 views

கோவை ஹௌஸெவிபெ ஆண்ட்டி அவள் கணவன் வீட்டில் இல்லை என்று என்னை வீட்டிற்கு அழைத்து இருந்தால் அதனால் நானும் சென்று சுண்ணியை ஆண்ட்டி வாயில் விட்டு ஊம்பி விட சொல்லினேன்.ஆன்ட்யும் நீண்ட நாள் களைத்து ஒரு சுன்னி ஊம்ப கிடைத்து இருக்கிறது என்று அதை வாய்க்குள் விட்டு சேலம் கொஞ்சுகொண்டே சுண்ணியை உரிந்து ஊம்பி விட்டால்.இது போன்று சுண்ணியை ஊம்பும் பெண்கள் கிடைத்தால் அவர்கள் வாயில் பூளை விட்டு நீண்ட நேரம் ஊம்ப விட்டு ஜாலியாக என்ஜோய் செய்யலாம்.இரு பெரிய முலையை நூடேடாக படுத்து காண்பித்துக்கொண்டே சுண்ணியை நன்றாக உரிந்து ஊம்பி காம சுகம் கொடுத்து செமயா என்ஜோய் செய்ய வாய்த்த தமிழ் ஆண்ட்டி செஸ் ஆஜர் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் பிக் ஆண்ட்டி பிலௌஜுபி டாப்ஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து என்ஜோய் செய்யுங்கள்.