என் அம்மா பூல் ஊம்பர நான் ஒரு பூல் ஊம்பரன் தமிழ் ஸெக்ஸ் டாக்

0 views

என் அம்மா ஒரு பூல் ஊம்பர பின்பு நானும் ஒரு பூல் ஓம்பித்து தான் இருக்கான் என்று காதலன் இடம் காம பேச்சு பேசுகிறாள். இந்த காதலன் வேண்டும் என்றே என செய்துகொண்டு இருக்கிறாய் என்று கேட்கிறான்.

அதற்கு நான் பூல் ஊம்பித்து இருக்கிறேன் தா தேவிதிய பையா என்று சொலுகிறாள். அதற்கு காதலன் அம்ம்வைய் பூல் ஊம்ப விடுத்து நீ என டி செய்துகொண்டு இருக்கிறாய் என்று கேட்கிறான்.

நானும் ஒரு பூல் ஊம்பித்து இருக்கேன் தா என்று சொலுகிறாள். இவர்கள் இருவரும் ஆபாசமாக பேசிக்கொண்டு இருப்பதை கேட்கும் பொழுது அதை கேட்க ஆசையாக இருக்கிறது.

பின்பு காதலன் ஒரு போட் புல இது போன்று லாம் பேசியது இழை என்று சொலுகிறாள், பின்பு பூண்ட மோவனே உங்க அம்மா குத்திய போய் நாக்கு தா என்று சொலுகிறாள். இருவரும் செக்ஷியாக பேசும் தமிழ் ஸெக்ஸ் டாக் எங்கள் தளத்தில் கேட்டு மகிழுங்கள்.