ஸேலம் காட்டில் தமிழ் ஃபாரெஸ்ட் ஸெக்ஸ் செய்யும் ஔட்‌டோர் வீடியோ

0 views

பொதுவாக அன்ஙகலுக்கு தனிமையான ரூமில் ம்யாடர் போடுவதை காட்டிலும், இது போன்ற காட்டில் பேண்ஙகளின் கால்களை விரித்து வைத்து ஒல்லு ஒக்க மிகவும் பிடிக்கும். ஸேலம் அருகில் உள்ள ஏர்கொஉட் ஹில் ஸ்டதிோன்சில் டூர் சென்றேன்.

அப்பொழுது அங்கு ஒரு விலேஜ் ஒன்றில் ஒரு நாட்டுக்கத்தை பெண்ணை பார்த்தேன். அவளிடம் பேச்சி கொடுத்து ஃபாரெஸ்ட் உள்ளே அழைத்து வந்தேன். அவளுக்கு கொஞ்சம் காசு கொடுத்து மயக்கினேன். பின்பு காட்டின் நடுவில் கீழே படுக்க வைத்து நிர்வாணமாக மாதிறினேன்.

விலேஜ் பெண்ணின் முலைகள் இரண்டும் ரௌஂட் ஷாபேல் செக்ஷியாக இருந்தது. அதை மாவு பிசைவது போன்று மென்மையாக பிசைந்துகொண்டு கூத்தியில் இரண்டு விரலை விட்டு ஆத்டினேன். பின்பு ஏனொட போலீஸ் தாடி போன்ற பூளை உள்ளே நுழைத்து வேகமாக அடித்தேன்.

ஸெக்ஸ் மயக்கில் கன்ணிகள் சொக்கி சந்தோஷத்தில் இருந்தால், பூந்டையை ஒத்துக்கொண்டு விந்தை உள்ளே இறகினேன். ஒரு அழகான நாட்டுக்கத்தை பெண்ணுடன் செய்த தமிழ் ஃபாரெஸ்ட் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பாருங்கள்!