மனைவி நளினி குத்தியில் கணவன் கஞ்சை இறகுகிறான்

0 views

சென்னை வீடு மனைவி நளினி தனது கணவனுடன் உளாசமாக கிராமத்தில் இருக்கும் கொழிக்கு வந்து இருக்கிறாள். இவளின் குத்தி செக்ஷியாக இருக்கிறது இரு காகலை விரித்து தரையில் படுத்து குத்தியை காண்பித்து கொண்டு இருக்கிறாள்.

அதை கணவன் தனது மொபைல் காமில் காம வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிக்கிறான், அவளது செக்ஷியான குத்தியை விரித்து பார்த்து அவளின் இரு துடாக்கு நடுவில் தலையை வைத்து குத்தியில் நாக்கு போட ஆரம்பிக்கிறான். மனைவி செக்ஷியாக குத்தியை காண்பித்து கொண்டு படுத்து இருக்கிறாள் பின்பு இவளின் செக்ஷியான குத்தி ஈரமான உடன் இவனது செக்ஷியான சுன்னியை குத்தியில் விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான்.

இந்த கணவன் நிர்வாணமாக இருக்கிறான் பின்பு மனைவி குத்தியில் சுன்னியை முழுவதும் விட்டு ஊது கொண்டே இருக்கிறான், அவளின் குத்தி ஊதை பெரிதாக இருக்கிறது ஆனாலும் அவளின் குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊகும் பொழுது இறுக்கம் கிடைத்து சுகம் கிடைக்கிறது.

அவன் செக்ஷியாக ஊது கொண்டே இருந்த பொழுது அவளின் குத்தியில் இருந்து கஞ்சு வடிகிறது அது தெரிந்தும் நிறுத்தாமல் ஊது சுன்ணி கஞ்சை அவள் குத்தியில் இறகுகிறான். இந்த மனை குத்தியில் கஞ்சு ஒழுகுவதை பார்த்து ராசியுங்கள்.