சென்னை காலேஜ் செஸ் பெண்ணை ஓத்து அனுப வைக்கும் அக்ட்ரேஸ்

0 views

சென்னை காலேஜ் கொப்பிலே வீட்டிலே ஓத்து அதை காம படம் எடுக்கிறார்கள் இந்த காதலி வீட்டில் காலேஜ் செல்வதாக சொல்லி விட்டு காதலன் வீட்டிற்கு சென்று நிர்வாணமாக மேட்டர் போடுகிறாள்.இந்த காதலன் காதலியை வளைத்து வளைத்து சுண்ணியை கூதியில் விட்டு ஓத்து என்ஜோய் செய்கிறான். இவளும் காதலன் எப்படி ஓத்தாலும் அதற்கு நன்றாக கம்பெனி தருகிறாள்.இவள் சூத்து ஓத்து ஓத்து வட்டமாக பெரிதாக இருக்கிறது ஹா ஹா என சூத்து ட இவளுக்கு. காதலன் நிறைய நிலையில் காதலியை ஓக்கிறான் இவன் ஊக்கத்தை நிலையே இருக்க கூடாது என்று ஓக்கிறான்.தன மீது கதையை படுக்க வைத்துக்கொண்டு சுண்ணியை குதி ஓட்டைக்குள் விட்டு செமயா ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். செக்ஸியாக நிலையை நிலையில் ஒத்து அதை காம படம் எடுக்கும் சென்னை காலேஜ் செஸ் விதேஒஸ். இது போன்று மேலும் பல கொப்பிலே தமிழ் செஸ் பாய்ஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து என்ஜோய் வைத்து