விள்ளகே ஆன் குத்த வைத்து காதலன் சுண்ணியை ஊம்பும் பாய்ஸ் சிலிப்ஸ்

0 views

தமிழ்நாடு விள்ளகே கே ஆணை உஷார் செய்து வுட்டூர் அழைத்து வந்து என் சுண்ணியை ஊம்ப விட்டேன் என் சுண்ணியை காண்பித்தும் அதை எப்படி எல்லாம் ஊம்பி விடுகிறான் என்பதை பாருங்கள்.எனக்கு பொதுவாக கே ஆண்கள் உடன் உறவு வைத்துக்கொள்ள ஆசை இல்லை அனால் ஒரு முறை காம சுகம் அனுப வைத்து பார்க்கலாம் என்று சுண்ணியை அவன் வாயில் விட்டேன்.அதன் பின்பு தான் தெரிந்தது எனக்கு எவ்வளவு இன்பம் ஆண்கள் வாயில் இருக்கிறது என்று எப்படி என் சுண்ணியை உரிந்து ஒரு காதலி போல ஊம்புகிறான் என்பதை பாருங்கள்.வாயில் சுண்ணியை விதத்தில் இருந்து எனக்கு வெளியில் எடுக்க மனதே இல்லை அவள் தலை முடியை பிடித்து தடவிக்கொடுத்து நன்கு சுண்ணியை ஊம்ப வைத்து காஞ்சு முழுவதையும் இறக்கும் தமிழ் பாய்ஸ் செஸ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் கே செஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.