ப்லூ ஃபில்ம் பார்த்த தமிழ் ொசெவிபெக்கு சூததில் ஆஸ் ஃபக் ஸெக்ஸ்

0 views

நான் ஏனொட பொண்டாட்டி கூட பல விதமான ஸெக்ஸ் செய்து இன்பத்தை அனுபவிப்பேன். அவளுக்கு நீண்ட நாட்களாக ஆஸ் ஃபக் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசை. ஒரு நாள் வீட்டில் இருவரும் தனியாக இருந்தோம். அப்பொழுது அவள் பித்து வெப்‌ஸைட்’இல் சூததில் ஒக்கும் ப்லூ ஃபில்ம்ஸ் பார்த்தபடி முளையை வெள்ளியில் எடுத்து விட்டு கொண்டு இருந்தால்.

அதை பார்த்தவுடன் எனக்கு மூடு தலைக்கு ஏறியது, முதலில் அவளோட மல்லு முலைகளை கசக்கி பிழிந்தேன். பின் ஏனொட சூனியை குலுக்கி விட்டு சாப்பி விட்டால். பின் அவளை குபிர சாய வைத்து பெருத்த பிக் ஆஸ் சூதின் ஓடையை தேடி கண்டு பிடித்து உள்ளே விட்டேன்.

பூல் உள்ளே ஆழமாக இறங்கி வந்தது, பின்பு நேராக படுத்து காஂடம் போட்டுக்கொண்டு தமிழ் ஆஸ் ஃபக் செய்து சிதரதித்து கொண்டு இருந்தேன். அதன்பின் சூனியில் காஂடம் போடாமல் ஆனால் ஹோளேல் விட்டு ஆத்டினேன், கதாசியில் தமிழ் ஹௌஸ்‌வைஃப் ஸெக்ஸ் சூததில் கன்சி விட்ட வீடியோ பாருங்கள்!