வர்ஜிந் பூந்டையில் ஊது ரத்தம் ஆரை ஊதுகிறது

0 views

பாருங்கள் சென்னையில் வசிக்கும் ஜப்பான் காதலர்கள் இவர்கள் இங்கு தாங்கி படிப்பதற்காக வந்து இருக்கிறார்கள். இந்த ஜப்பான் பையன் இவளை கடினமாக காதலித்து வீட்டில் வெய்து ஸெக்ஸ் செய்கிறான் அவள் இப்பொழுது தான் முதல் முதலில் ஸெக்ஸ் செய்ய அனுமததிக்கிறாள். காதலன் அவளை திருமணம் செய்து கொள்வதாக குஉரி விட்டு அவளை ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான் இந்த பேணும் அவனை கணவனை நினைத்து ஊக்க ஆரம்பிக்கிறாள். ஜப்பான் பேணின் பூண்டாய் வர்ஜிந் பூந்டையாக இருக்கிறது அவள் இதற்கு முன் யாரையும் ஊததே இல்லை இப்பொழுது தான் முதல் முதலாக ஊக்க ஆரம்பிக்கிறாள்.

காதலி பூந்டையை காமிக்கும் பொழுது அதில் முடிகள் அதிகமாக இருக்கிறது இதில் இருந்தே தெரிகிறது இதற்கு முன் இவள் யாரையும் ஊக்கத் பத்தினி என்று. அவளின் குத்ியில் காதலன் சுன்னியை விட்டு வேகமாக ஊகிறான் அப்பொழுது மொபைல் காமில் அதை காம படம் எடுக்கிறான் அதில் இவனது முகம் காதலியின் முகம் தெளிவாக தெரிகிறது. பின்பு அவளின் குத்ியில் ஊகும் பொழுது அதில் ரத்தம் ஆரை ஊதுகிறது. தவறாமல் பாருங்கள் வர்ஜிந்