பக்கத்து வீடு மனைவியை குத்தியில் ஊது கஞ்சை இறகுகிறான்

0 views

பக்கத்து வீடு மனைவி செக்ஷியாக கால காதலனுடன் ஊகிறாள், இவள் பார்க்க செக்ஷியாக இருக்கிறாள் ஆனால் கணவனுக்கு தோரகம் செய்து விட்டு நிர்வாணமிாஅகா கால காதலனுடன் உளாசமாக இருக்கிறாள். இவள் செக்ஷியாக சுன்னியை சாப்பி உம்பூகிறாள் அப்பொழுது கால காதலன் ஃப்ல்யாஶ் ல்ளிஃக்ட் போட்டு காம படம் எடுக்கிறான்.

இந்த மனைவி அடிக்கடி பக்கத்து வீட்டிற்கு செல்கிறாள், அங்கு திருமணம் ஆகாமல் இருக்கும் பையனை வைத்து இருக்கிறாள். அப்பாவி கணவன் சமாதித்து கொடுக்க மனைவி வேறு ஒருவனுக்கு குத்தியை காண்பித்து செக்ஷியாக ஊகிறாள்.

சுன்னியை சாப்பி விடுவது மட்டும் தான் இவள் வேலை பிறகு படுத்து குத்தியை காண்பிக்கும் பொழுது கால காதலன் செக்ஷியாக சுன்னியை அடி குத்தியில் விட்டு விடாமல் ஊகிறான். மனைவி குத்தியில் முடி அதிகமாக இருக்கிறது பின்பு அதில் சுன்னியை விட்டு அரக்கி அரக்கி செக்ஷியாக ஊகிறான்.

இவன் ஏவளவு ஊதலும் தாங்குவேன் என்று முணராமல் இருக்கிறாள், பின்பு காதலன் உளாசமாக வேறு ஒருவரின் மனைவி ஊது சுகத்தை அனுப வைக்கிறான். இவர்கள் கால காதல் வைத்து நிர்வாணமாக ஊபத்தை பார்த்து மகிழுங்கள்.