அண்ணி குத்தியில் நாக்கு போது ஊகும் கொழுந்தனின் நண்பன்

0 views

அண்ணி கொழுந்தைந் நண்பானுந்தான் கால உறவு வைத்து இருக்கிறாள், இவளுக்கு திருமணம் ஆகி கொழுந்தான் நண்பன் உடன் ஸெக்ஸ் செய்து ஊகிறள். இவன் அடிக்கடி இவள் வீட்டிற்கு வந்து போவான், அப்பொழுது அன்னிக்கு இவனை மிகவும் பிடித்து போய் விட்டது.

யாரும் இலாத சமயத்தில் கால் செய்து கால காதலனை அழைத்து இருவரும் நிர்வாணமாக ஸெக்ஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள், அண்ணி உண்மையில் மிக செக்ஷியாக இருக்கிறாள், பின்பு காதலனை குத்தியை நாக விடுகிறாள். காதலன் செக்ஷியாக அண்ணி குத்தியி வாய் வைத்து நன்றாக னாகி விடுகிறான், பின்பு இதழில் முத்தம் கொடுத்து சாப்புகிறான்.

இவர்கள் இருவரும் மேட் ஃபார் ஈச் அதர் என்பது போன்று இருக்கிறார்கள், அண்ணி குத்தியை னாகி விட்டததுக்காக அவள் காதலன் சுன்னியை வாய்யில் வைத்து வேகமாக உம்பி விடுகிறாள். இவள் உம்புவத்தை பார்ப்பதற்கே மிக முஉடக ஆசையாக இருக்கிறது.

இவர்கள் செய்வது போன்று காமம் செய்ய வேண்டும் என்று மனம் தவிக்கிறது, செக்ஷியாக இவள் சுன்னியை உம்பி விட்டு குத்தியை ஊக்க காண்பிக்கிறாள். கால காதலன் செக்ஷியாக குத்தியில் சுன்னியை இறக்கி ஊது சுன்ணி விந்தை அண்ணி குத்தியில் இறகுகிறான். கால உறவு வைத்து ஊகும் அண்ணியை பார்த்து ராசியுங்கள். இன்னும் நிறைய காம படங்கள் பார்க்க எங்களின் இணைய தளத்திற்கு வாருங்கள்.