வெள்ளூர் பெண் நூடேடாக பழசக் முலை புஸ்சய் விரித்து காட்டுகிறாள்

0 views

வெள்ளூர் பெண் வீட்டில் யாரும் இல்லாத பொழுது காதலனுக்கு நிர்வாணமாக உடம்பை காண்பித்து படம் எடுத்து அவனுக்கு அனுப்பி ஊக்க அழைக்கிறாள்.நிறைய பெண்கள் இது போன்று அழகாக உடம்பை காண்பித்து செமயா மூடு வர வைத்து ஆண்கள் சுண்ணியை விறைக்க வைத்து ஊக்க ஆசையையும் தூண்டுகிறார்கள்.இவள் முலை பார்க்கவே அசகக செஸ்யாக இருக்கிறது இவளவு அழகான முலை மற்றும் கருப்பு புண்டையை பார்க்கும் பொழுது யாருக்கு தான் ஊக்க ஆசை வராமல் இருக்கும்.இரு முலை காண்பித்து விட்டு கால் விரித்து பழசக் புண்டையை காட்டுகிறாள் அதில் காய் வைத்து விரித்து காண்பித்து செமயா மூடு வர வைத்து என்ஜோய் செய்த தமிழ் கேர்ள் பழசக் புஸ்சய் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் கேர்ள் நுதே புண்டை விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து என்ஜோய் பண்ணுங்கள்.