சென்னை மனைவி நிர்வாணமாக உம்பி ஊகிறாள்

பாருங்கள் சென்னை வீடு மனைவி பணத்திற்காக கணவனுக்கு தெரிந்து காம படத்தில் நடித்து பணம் சம்பாதிக்கிறாள். இவள் செக்ஷியாக இருக்கிறாள், மூலை குத்தியை நிர்வாணமாக காண்பித்து நடிக்கிறாள், இவள் கணவன் மனைவி ஊது பணம் சமாதிக்கிறாள் என்று தெரிந்தும் பணத்திற்காக அவன் மனைவியை படுக்க விடுகிறான்.

ஆனால் இந்த மனைவி இந்த படத்தில் வேலை ஆனுதன் ரசித்து ருசித்து விரும்பி படுத்து ஊகிறாள். இவளுக்கு எந்த வித நஸ்தாமும் கிடையாது, சுகத்தை மட்டும் அனுப வீடடஹ பணம் சம்பாதிக்க வென்றும்.

முதலில் இவள் இனிமையாக பேசுகிறாள் பிபு ஆடை அனைத்தும் காயதி செக்ஷியான மூலை குத்தியை நிர்வாணமாக காண்பித்து சுன்னியை வாய்யில் வைத்து சாப்பி உம்ப ஆரம்பிக்கிறாள். இவளின் உம்பல் மிக செக்ஷியாக இருக்கிறது பின்பு காதலனை குத்தியில் வாய் வைத்து நாக விடுகிறாள்.

இருவரும் நான்கு உம்பி னாகிய பின் குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள், இருவரும் ஊகும் பொழுது மனைவி ரசித்து காமமாக முணாரி ஊகிறாள். இவள் குத்தியில் கஞ்சு வந்ததும் வேலை ஆண் சுன்ணி கஞ்சை மூலை மீது அடித்து ஊஉத்திறுகிறான். இவர்கள் காம படத்தில் காமமாக நடைபாதை தவறாமல் ராசியுங்கள்.