தேசி பர்த்‌டே கேக் சுன்னியில் தடவி சாப்பி ஊகிறாள்

0 views

தேசி பர்த்‌டே அதுவுமாக என் சுன்ணி மீது கேக் தடவி அதை வாய்க்குள் விட்டு உர்ந்து சாப்பி செமாயா சுகம் தர ஆரம்பித்தாள்.

சுன்னியை நான் போதும் என்று சொலும் வரை நன்றாக உறிண்து ஊம்பி கொண்டே இருந்தால், ஹா ஹா எணம்ா காம சுகமாக இருந்தது.

இவள் ஊம்ப ஊம்ப எனக்கு சொற்ககடில் இருப்பது போல இருக்க ஆரம்பித்தது, நன்றாக சுன்னியை ஊம்பி விட்டு டாகீ நிலையில் ஊழ் செய்ய கூத்தி காண்பித்தாள்.

கூத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஜொல்லியாக ஊழ் செய்து எஂஜாய் செய்தேன், தேசி என் சுன்னியில் விந்து இரு முறை வரும் வரை ஊழ் செய்து எஂஜாய் செய்துகொண்டே இருக்க சோலி ஊழ் வாங்கிய தமிழ் ஸெக்ஸ் போர்ன் ட்யூப் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ தேசி டேப்ஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.