காம படத்தில் செக்ஷியாக ஊது கஞ்சு வர வைக்கிறார்கள்

0 views

பாருங்கள் வயததானாலும் செக்ஷியாக ஊகும் ஆஂடீ ஊங்கிலெலை, இவர்கள் நிர்வாணமாக குத்தி மற்றும் முளையை காண்பித்து ஸெக்ஸ் செய்து ஊகிறார்கள். இந்த ஆஂடீ குத்தியை பெரிதாக வைத்து இருக்கிறாள் பின்பு படுத்து சுன்னியை குத்தியில் விட வைத்து ஸெக்ஸ் செய்து ஊகிறாள்.

இந்த ஆஂடீ செக்ஷியான மூலை வைத்து இருக்கிறாள் அது டாகீ நிலையில் ஊகும் பொழுது தாள தலவென்று குலுங்குகிறது.. நாம் அதை பார்க்கும் பொழுதே அதில் வாய் வைத்து சாப்பி பால் குடிக்க தோன்றுகிறது. ஊன்சேல் கொடுத்து வைத்தவர் செக்ஷியாக விரைத்த சுன்னியை குத்தியில் விட்டு ஊது சுகம் கொடுக்கிறார்.

ஆஂடீ குத்தியை பெரிதாக கிழித்து வைத்து இருக்கிறாள் அதனால் அஂகல் சுன்ணி கதையாக செக்ஷியாக இருந்தாலும் அதை ஆஂடீ குத்தியில் விட்டு உளாசமாக ஊக்க முடிகிறது. உண்மையில் அஂகல் சுன்ணி செக்ஷியாக விறைத்து கருப்பாக இருக்கிறது.

அதை ஆஂடீ குத்தியில் விட்டு டாகீ நிலையில் ஊது பின்பு படுக்க வைத்து சுன்னியை அடி குத்தியில் இறக்கி செக்ஷியாக ஊது வித்து வர வைக்கிறார். இவர்கள் செக்ஷியாக நிறைய நிலையில் ஊபத்தை பார்த்து மகிழுங்கள். இன்னும் நிறைய காம படங்கள் பார்க்க எங்களின் இணைய தளத்திற்கு தினமும் வாருங்கள்.