வீடு தமிழ் மனைவி சுன்னியை செக்ஷியாக உம்பூகிறாள்

0 views

தமிழ் ஆஂடீ கால காதலன் சுன்னியை செக்ஷியாக சாப்பி உம்பி சுகம் கொடுத்து சுன்ணி கஞ்சை வாயில் வர வைத்து குடிக்கிறாள். இவர்கள் அடிக்கடி தக்த உறவு வைத்து ஸெக்ஸ் செய்து ஊகிறார்கள், இது அவளின் கணவனுக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த அரிப்பு எடுத்த அமினி சுன்னியை உம்பி ஊகிறாள்.

இந்த பெண் தனது கால காதலன் சுன்னியை உம்பி அவனை வசியப் படுத்துகிறாள் அப்பொழுது தான் அடிக்கடி இவளை வந்து ஊபன் என்று. இவர்கள் இருவரும் செக்ஷியாக காமம் செய்கிறார்கள் கால காதலன் சுன்ணி செக்ஷியாக இருக்கிறது.

இவள் அதை முழுவதும் ஏசி செய்து உம்பும் பொழுது சுன்ணி மனதை முழுவதும் இவளின் ஏசி இருக்கிறது அது பார்ப்பதற்கு செக்ஷியாக இருக்கிறது. கண்டிப்பாக வீடு மாணவிகளுக்கு இந்த சுன்னியை சாப்பி உம்ப பிடிக்கும்.

பின்பு இவள் மட்டும் செக்ஷியாக சுன்னியை சாப்பி உம்பி கஞ்சை குடிக்கிறாளே என்று பொறாமையாகவும் இருக்கும். இந்த வீடு மனைவி இதை விரும்பி செய்கிறாள் பின்பு செக்ஷியாக உம்பி கஞ்சு வர வைத்து சாப்பி உறிண்து குடிக்கிறாள். இந்த தமிழ் மனைவி கால காதலன் சுன்னியை எப்படி செக்ஷியாக சாப்பி உம்பூகிறாள் என்று பாருங்கள்.