கிராமத்து வீட்டில் கிட்செனில் நடந்த ஊழ் தமிழ் எக்ஸ் வீடியொஸ்

0 views

நான் சித்தியில் ஒரு பெரிய காலேஜ் ஒன்றில் படித்து கொண்டு இருக்கிறேன். எனக்கு கிராமம் என்றாள் ரொம்ப பீட்கும். அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அங்கு இருக்கும் ஏனொட மாமா மகள் றீனு தான். அவளின் காட்டு அழகா பார்த்தால் ஏனொட பூல் நாட்டுக்கொண்டு ஊழ் போட துதியா துடிக்கும்.

கதாசியாக ஸெமெஸ்டர் லேவெக்கு அங்கு சென்றேன். அப்பொழுது யாரும் இலாத நேரமாக பார்த்து கிசந் ரூமில் தனிமையில் இருந்தோம். அவளின் பின்புறமாக நின்று மூலை கம்பை மென்மையாக கசக்கி பிடித்து மூடு ஏதிரினேன்.

பின் பாண்ட் உள்ளே இருந்து சூனியை எடுத்து நீட்டினேன். அந்த நேரம் பார்த்து அவளை தூக்கி வச்சி வேகமாக மேலும் கீழுமாக ஆதிக்க ஆரம்பித்து விட்டேன். பின்னர் சமாயல் மேடை மீது சயவைத்து பின் வழியாக சூனியை இறக்கி அடித்தேன்.