விள்ளகே ஆண்ட்டிகளை சாறி தூக்கி ஓத்து காஞ்சு இறங்குகிறார்கள்

0 views

கிராமத்து ஆண்டிஸ் கள்ள காதலர்கள் உடன் தகாத உறவு வைத்து தனிமை கிடைக்கும் பொழுது எல்லாம் ஓல் செய்து என்ஜோய் செய்கிறார்கள். இந்த பெண்கள் தங்களின் கணவர்களுக்கு தெரியாமல் கள்ள காதலர்களுக்கு சாறி தூக்கி கூதி காண்பித்து செமயா ஓல் வாங்கி கஞ்சையும் இறக்க விடுகிறார்கள். காதலர்கள் யாராவது வந்து விட போகிறார்கள் என்று அவசர அவசரமாக ஓல் செய்து இருவரும் செமயா என்ஜோய் செய்து மூடு அனுப வைத்து காஞ்சு இறக்கும் தமிழ் விள்ளகே செஸ் விதேஒஸ் பார்த்து மகிழுங்கள். இதே போன்ற கிராமத்து காம படங்களை பாருங்கள்.