இயர் மாமி பாஸ் பூல் உம்பும் தமிழ் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ ஸெக்ஸ்

0 views

எனக்கு கல்யாணம் ஆகி இரண்டு வருடங்கள் ஆகிறது. நான் ஒரு இயர் வீட்டு எழுமையான பெந் ஆகயல் தினனும் வர்க் போகும் நிலை வந்தது. என் கணவன் வேலைக்கும் போகாமல் எனையும் வேலை செய்யாமல் கடுப்பு பூண்டாய் ஏற்றினான்.

நானும் ஒரு அளவுக்கு பொறுத்து கொண்டு இருந்தேன். என் சுன்னியை உம்பி விட்டால் பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பளம் அதிகம் தருவதாக பாஸ் கூறினார். ஆகயல் ஸ்யாடர்டே வர்க் போற மாதிரி பாஸ் வீட்டுக்கு சென்று அவரின் மனைவி நீதி அணிந்து கொண்டேன்.

ஸெக்ஸ் செய்வதற்கு முன்னிபு ப்ளொவிஜோப் செய்து விடுமாறு ஆசையாக கேட்டார். அது போன்ற பெரிய பூளை ஏனொட வாழ்வில் பார்த்தது இழை ஆகயல் கோட்டை முதல் பூல் வரை கீழ் இருந்து மேலாக சாப்பி சுவைத்தேன்.

பின்னிபு ஆடையை கழட்டி விட்டு முலைகள் கீழே தொங்கும் விதமாக வேகமாக ப்ளொவிஜோப் செய்து சுகத்தின் உச்த்துக்கு அழைத்து ஸ்பர்ம்ஸ் குடித்தேன்.