திருமணம் ஆகி கருப்பு பூளை ஊம்பி ஊகும் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ ஸெக்ஸ் மூவீஸ்

0 views

திருமணம் ஆகி கணவன் உடன் முதல் முதலில் ஊகிறாள், கணவன் கருப்பாக இருந்தால் சேம மானில்யாக இருக்கிறான். நீங்கள் கருபோ சிகப்பு ஆண்மை எனும் ஒரு விழயாத்தில் இவனை போல தான் இருக்கணும்.

பூளை பெரிதாக செக்ஷியாக வளர்த்து வைத்து இருக்கிறான், நீங்களும் உடல் பயிற்சி செய்வது போல பூளையும் அடிக்கடி அடித்து சுன்னியை பெரிதாக வளர்த்து வைத்து இருக்க வேண்டும்.

மனைவி கிஸ் செய்து விட்டு கூத்த வைத்து கணவன் பூளை வெளியில் எடுத்து அதை செக்ஷியாக சாப்பி சுவைக்கிறாள். சுன்னியை சுவைத்து விட்டு படுத்து குத்தியை ஊக்க காண்பிக்கிறாள்.

திருமணம் ஆகிய பிறகு மனைவிக்கு முதல் வேலையே செக்ஷியாக குத்தியை ஊக்க கன்பிப்பது தான். இவள் செக்ஷியாக பூளை ஊம்பி ஏசு செய்து குத்தியில் ஊக்க விட்டு கஞ்சை சாப்பி குடிக்கிறாள். ஹஸ்பெஂட் வைஃப் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ ஸெக்ஸ் மூவீஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.