சென்னை மனைவி கணவன் நண்பனை ஊக்கவிதும் ஸெக்ஸ் காட்சி

0 views

சென்னை கால காதலன் உடன் நான் தகாத உறவு வைத்து ஊது எஂஜாய் செய்தேன், எனக்கு என் கணவன் சுன்ணி மட்டும் போதாது நிறைய சுன்னியை என் குத்தியில் விட்டு ஊக்க வேண்டும்.

இந்த கால காதலன் நன்றாக குத்தியில் ஊழ் செய்தான், அதனால் இவன் உடன் அதிக முறை நான் ஊது எஂஜாய் செய்தேன்.

ஒரு ஒரு ஆண் உடன் ஊபத்ையும் நான் காம படம் எடுத்து வைத்தேன், இந்த கால காதலன் வந்ததும் என் னீக்தியை தூக்கி அவன் சுன்னியை வெளியில் எடுத்து குத்தியில் சுன்னியை விட்டான்.

நானும் அழகாக கால்களை விரித்து குத்தியில் ஊக்க கஂபநீ கொடுத்தேன், சேம கஂபநீ கொடுத்து விட்டு செக்ஷியாக சுன்ணி கஞ்சை என் பூந்தைக்குள் இறக்கினான். செமாயா இருவரும் கணவனுக்கு தேறியாமல் ஊது எஂஜாய் செய்த இஂடியந் வைஃப் ஸெக்ஸ் ட்யூப் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஜே வீடியோ எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.