கஞ்சு வந்த குத்தியில் ஊது கஞ்சு வர வைக்கிறான்

அருமையான குத்தி வைத்து இருக்கும் மனைவியை நிர்வாணமாக ஊது காம படம் எடுக்கிறான் கணவன். இவன் தனது மனைவியின் செக்ஷியான குத்தியில் ஊபத்தை காம படம் எடுக்க வென்றும் என்று செக்ஷியாக ஊது நிர்வாணமாக காம படம் எடுக்கிறான்.

இதில் கணவனின் சுன்ணி கருப்பாக செக்ஷியாக இருக்கிறது, அதை மனைவியை படுக்க வைத்து குத்தியில் விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். மனைவி செக்ஷியாக உடம்பை நிர்வாணமாக காண்பித்து கொண்டு முஉடு தாங்க முடியாமல் படுத்து கொண்டு குத்தியை ஊக்க காண்பித்து கொண்டு இருக்கிறாள்.

இவளின் குத்தியில் முடி கருமையாக மறைத்து செக்ஷியாக இருக்கிறது, அதில் கணவன் செக்ஷியான விரைத்த விரிந்த சுன்னியை குத்தியில் விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். மனைவி காமமாக குத்தியை காண்பித்து கொண்டே இருக்க அதில் விட்டு கணவன் உளாசமாக ஊது காம படம் எடுக்கிறான்.

மனைவி குத்தி செக்ஷியாக இருக்கிறது அதில் வாய் வைத்து நாக்கு போட மனம் தவிக்கிறது, பின்பு அவளை டாகீ நிலையில் வைத்து செக்ஷியாக வேகத்தை அதிகரித்து ஊக்க ஆரமிபிக்கிறான். வேகமாக ஊதத்தில் சுன்னியில் கஞ்சு வருகிறது அதை சுது மெது செக்ஷியாக அடித்து ஊஉத்திறுகிறான். மனைவியின் கஞ்சு வந்த குத்தியில் ஊது கஞ்சு வர வைப்பதை தவறாமல் பார்த்து மகிழுங்கள்.