தமிழ் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் காதலியை படுக்க வைத்து ஊகிறான்

0 views

தமிழ் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் காதலியை அடிக்கடி ஒரு தனிமையான அறைக்கு அழைத்து சென்று இவர்கள் இருவரும் நிறைய நேரம் ஊகிறார்கள், இந்த முறை இருவரும் ஊபத்தை காதலன் காம படம் எடுக்கிறான்.

இந்த காம படத்தில் இவர்கள் முகம் தெரியாமல் ஊபத்தை மட்டும் காம படம் எடுக்கிறார்கள், இந்த இளம் பெண் ஏவளவு செக்ஷியாக கஂபநீ தருகிறாள் என்று பாருங்கள்.

காதலன் சுன்னியை முதல் முறையே அடி வரை தான் விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான், நாலா கஂபநீ கொடுப்பதால் காதலன் வட்டமாக இரு கால்களையும் தூக்கி பிடித்து ம்யாடர் போடுகிறான்.

இவர்கள் நிறைய முறை ஊதுக்கொண்டே இருப்பதால் அதிக நேரம் ஊக்க வேண்டி இருக்கிறது அப்பொழுது தான் காதலி குத்தியிலும் காதலன் சுன்னியிலும் விந்து வரும்.

செக்ஷியாக ஊதுக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது காதலி காதலன் சூததில் கை வைத்து நாலா ஊக்க சொலுகிறாள், வேகமாக ஊகும் பொழுது கையை இடுப்பில் வைத்து இருக்கிறாள் ஆனால் போதும் என்று சோழ விலை நன்றாக ஊக்க விடுகிறாள். கபல் தமிழ் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பார்க்க எங்கள் தளத்திற்கு வாருங்கள்.