மதுரை அக்கா தம்பியை படுக்க போட்டு ஊகும் தமிழ் இந்ஸெஸ்ட் வீடியோ

0 views

அக்கா முளையை காம படம் எடுக்கும் சொந்த தம்பி, இவன் மிக செக்ஷியாக தான் சொந்த அக்காவை படுக்க வைத்து ம்யாடர் செய்கிறான். முதலில் அவள் முளையை வெளியில் எடுத்து காண்பிக்கிறான், அக்கா இளமையாக இருக்கிறாள் அவள் பாவாடை மற்றும் ட்ஷீர்த் அணிந்து இருக்கிறாள்.

இரு முலையும் செக்ஷியாக விறைத்து இருக்கிறது, மூலையில் தம்பி கை வைத்து தடவுகிரான். அக்கா பாவாடையை தூக்கி குத்தியை காம படம் எடுக்கிறான், அக்கா குத்தி செக்ஷியாக இருக்கிறது அதில் நேராக ஊககமல் முதலில் குத்தியை காம படம் எடுக்கிறான்.

அக்கா குத்தியில் கை வைத்து செக்ஷியாக காண்பிக்கிறாள், இவள் குத்தியில் முடி இருக்கிறது இருந்தாலும் செக்ஷியாக இருக்கிறது. அக்கா குத்தியை பார்க்கும் பொழுதே சுன்னியை குத்தியில் விட்டு ஊக்க வென்றும் என்று ஆசையாக இருக்கிறது.

பின்பு அக்கா தான் சொந்த தம்பியை படுக்க வைத்து அவன் மீது ஈரி பாவாடையை தூக்கி சுன்னியை குத்தியில் விட்டு குதித்து ஊகிறாள். ஆசை தம்பியின் சுன்ணி செக்ஷியாக விறைத்து இருக்கிறது, அவன் சுன்னியை குத்தியில் விட்டு குதித்து ஊது சுகம் தருகிறாள். அக்கா தம்பியை படுக்க போது ஊகும் தமிழ் இந்ஸெஸ்ட் வீடியோ பார்த்து ராசியுங்கள்.