தர்மபுரி வீட்டுமனைவி ஆடோ திரிவேரோடு ஸெக்ஸ் செய்கிறாள்

0 views

பாருங்கள் தர்மபுரியில் வசிக்கும் வீடு மனைவி மேநகா ஆடோ திரிவேரோடு தகாத உறவு வைத்து ஸெக்ஸ் செய்கிறாள். இந்த வீடு மனைவி நீரியாய ஆண்களை படுக்கைக்கு அழைப்பால் கணவன் சொந்தமாக ஆடோ ஸ்டண்ட் வைத்து வாதைகைக்கு விட்டு பணம் சம்பாதிக்கிறான்.

இந்த வீடு மனை கணவன் குத்தியில் ஒககததால் அங்கு வேலை பார்க்கும் ஆடோ திரீவேரின் சுன்நியை பிடித்து கை அடித்து உஷர் செய்து ஸெக்ஸ் செய்கிறாள். இவள் தகாத உறவு வைத்து நிறாயா ஆண்களை ஊபத்ௌ கணவனுக்கு தெரியாது, அவன் வெழுகியாக இருப்பதால் இந்த வீடு மனைவி சுன்னிகளை ஊது தழுகிறாள்.

இந்த ட்ரைவர் ஆஂடீ முளையை பிடித்து பீசிவத்தை தனது மொபைல் காமில் காம வீடியோ எடுக்கிறான் ஆனால் ஆஂடீ ஏதும் சோழாமால் முளையை ஜாக்கிதை காயதி காமிக்கிறாள். அப்பொழுது வேத வெளியாக இருக்கிறது பார்ப்பவர்களுக்கு சந்தேகம் வராதது போல் முளையை காமிக்கிறாள்.

ஆஂடீ மூலை செக்ஷியாக இருக்கிறது அதற்கு நடுவில் கருப்பான மூலை காம்புகழும் இருக்கிறது ஆஂடீ முளையை காமித்து சுன்னியை பிடித்து கை அடித்து விடுகிறாள். இவர்கள் போது இடத்தில் காய் அடித்து கை அடிப்பதை பாருங்கள்.