ம்யாநேஜர் மகனுடன் ரூமில் தமிழ் ஸ்பெஶல் டாகீ ஸ்டைல் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ்

0 views

நான் சென்னையில் உள்ள பெரிய கொம்பணியில் வேலை செய்து வருகிறேன். சீக்கிரமாக ப்ரமோஶந் வாங்கி விட வேண்டும் என்று திவாரமாக இருந்தேன். ஏனொட ம்யாநேஜர் மகன் எனை நீண்ட நாட்களாக ஸைட் அடித்து வந்தான்.

அவனை மயக்கி ஊழ் போட்டு விட்டால், சீக்கிரமாக ப்ரமோஶந் வங்காளம் என்று கணக்கு போட்டுக்கொண்டு இருந்தேன். அந்த நேரத்தில் ஒரு முறை இருவரும் தனியாக வெள்ளியில் ஔடிஂக் சென்றோம். இருவரும் ஓயோ ரூமுக்கு சென்றோம்.

ஏனொட உடம்பில் ஆடைகள் இலாமல் நிர்வாணமாக நிற்க வைத்து ஸ்பெஶல் ஸ்டைல் ஊழ் போட போவதாக கூறிவிட்டு தமிழ் டாகீ ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் ஆதிக்க ஆரம்பித்தான். நானும் அந்த சுகத்தை முழுமையாக பெற்று கொள்வதற்கு சூதா விரித்து கட்டிக்கொண்டு இருந்தேன்.

அவனோட சூனி பெருசக இருந்தது, ஆழமாக சென்று வந்து சுகத்தை கொடுத்தது. பின் சூதா ஆராந்தபடி ஊழ் போட்டுக்கொண்டு இருந்தான். இது போன்ற தமிழ் டாகீ ஸெக்ஸ் பார்க்க இந்த லிங்க் க்லிக் பண்ணுங்க!