கோவை ௨௦ வயது பெண்ணை ஓக்கும் தமிழ்ஸ்ஸ் மீ மே

0 views

கோவை ௨௦ வயது பெண்ணை காதலன் உஷார் செய்து அவள் கூதியில் சுண்ணியை விட்டு ஓக்கிறான். இந்த பெண் பார்க்க பத்தினி போல இருக்கிறாள் அனால் கூதியை காண்பித்து ஓழு செய்கிறாள்.நிறைய பெண்களை நீங்கள் முதல் முதலில் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் காமம் மீது ஆற்வம் இல்லாதது போல இருப்பார்கள் அனால் அவர்கள் உடன் நீங்கள் பேசி பார்த்தல் தான் தெரியும் அவர்கள் உங்கள் சுன்னி மீது ஆசை வைத்து இருப்பது.இந்த காலேஜ் படிக்கும் புதுமையை பார்க்கும் பொழுதே அவள் இதழில் வாய் வைத்து நீண்ட நேரம் கிச் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு ஆசை மனதில் வர ஆரம்பிக்கிறது.இவள் குதி சிறிதாக இருக்கிறது காதலன் சுண்ணியை இவளே பிடித்து அவள் கூதிக்குள் விடுகிறாள். காதலன் ஜாலியாக இந்த பெண்ணை மேட்டர் போடு காதலி முலையை காம படம் எடுத்து காண்பிக்கும் தமிழ்ஸ்ஸ் மீ விதேஒஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் க்ஸ்க்ஸ்க்ஸ் மே எங்கள் தலத்தில் பார்த்து என்ஜோய் வைத்து