தமிழ் ஹௌஸ் வைஃப் மேல் வீட்டு பையனுதன் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

ஏனொட புருஷன் வீட்டுக்கே வராமல் கொம்பணியில் வேலை செய்வார். அவுருக்கு குடும்பத்தை விட பணத்தின் மேலே அதிக ஆர்வம் இருந்தது. எனை சரியாக ம்யாடர் போடாமல் தவிக்க விடுவார். ஏனொட கூத்தி அறிப்பை தணிக்க ஒரு நாளும் உதவி செய்ய மாட்டார்.

அந்த சமயத்தில் ஏனொட மேல் வீட்டுக்கு ஒரு இளம் வாலிபன் ரெண்துக்கு வந்தான். எனை அடிக்கடி பார்த்து ஸைட் அதித்தான். எங்களுக்கு அஃபேர் வந்து விட்டது. அவனை ம்யாடர் போட வீட்டுக்கு அழைத்தேன். நிர்வாணமாக ஏறி ஏனொட மூலை மேல் அமர்ந்து கொண்டு சூனியை மூலை நடுவில் வைத்து தேதான்.

பின் ஏனொட வேளையான உடம்பை பார்த்து மூடு ஆகி டாகீ சித்ிலெழில் முத்தி போட வைத்து சூனியை கூத்தி ஓடையில் விட்டு வெளுத்து வாங்கும் அளவுக்கு ஸெக்ஸ் செய்து காதர விட்டுக்கொண்டு இருந்தான். இந்த தமிழ் ஹௌஸ் வைஃப் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்த்து எஂஜாய் பண்ணுங்க !