அம்மா மகன் 69 ஸெக்ஸ் செய்து காய் சாப்பி ஊகும் ஸெக்ஸ் க்லிப்

0 views

எனது மகன் உடன் நான் தகாத உறவு வைத்து ஸெக்ஸ் செய்தேன், அவனுக்கு என் மூலை என்றாள் அதிகமாக பிடிக்கும் அதனால் நான் என் முளையை அவன் வாய்யில் வைத்து சப்ப விட்டேன்.

இரு முளையையும் சிறு வயதில் எப்படி சப்பினானோ அப்படி அழகாக சாப்பி எனக்கு சுகம் தர ஆரம்பித்தான், நன்றாக இரு முளையை சாப்பி அதிகமாக சுகம் கொடுத்தான்.

பின்பு நான் என் குத்தியை அவன் வாய்யில் வைத்து அவனது சுன்னியை நான் என் வாய்யில் விட்டு இருஆவிரும் 69 நிலையில் ஸெக்ஸ் செய்து ஒரே நேரத்தில் சுகம் அனுப வைத்தோம்.

சுன்னியை டாகீ நிலையில் என் குத்தியில் விட சொழிநேன், அதனால் அவனும் என் சொத்தை பிடித்துக்கொண்டு சுன்னியை பூந்டையில் விட்டு ஊது பூண்டாய் கஞ்சு வர வைத்த க்ஷ்ங்க்ஷ்க்ஷ தமிழ் மாம் அண்ட் சொன் ஸெக்ஸ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் மாம் ஸெக்ஸ் டேப்ஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.