36 வயது ஆகும் வீடு மனைவி மூலை குத்தியை காமிக்கிறாள்

0 views

சென்னையில் வசிக்கும் 36 வயது ஆகும் வீடு மனைவி பவனி தனது கணவனின் நண்பனை வீட்டிற்கு அஜைத்து ஸெக்ஸ் செய்கிறாள். இவள் கணவன் நண்பன் மீது மிகுந்த நாமிகை வைத்து இருக்கிறான் ஆனால் இந்த மனைவி முளையை சப்ப ஆண்கள் வென்றும் என்று நண்பான்வைய் உஷர் செய்து ஊகிறாள்.

இந்த மனைவி பார்க்க அப்பாவி மாதிரி இருந்தாலும் இவளின் முலைகள் பெரிதாக இருய்கிரது. இவளது கண்களில் ஆரம்பித்து கால்கள் வரை நண்பன் மொபைல் காமில் காம படம் எடுக்கிறான், அப்பொழுது வீடு மனைவி பேதில் படுத்துக்கொண்டு மூழிகளை காமிக்கிறாள்.

இவன் அவளது மூலையில் கையை வைத்து தடவி அதை வெளியில் எடுத்து காமிக சூலுகிறான், வீடு மனை முளையை காமிததாள் தான் அவன் வாயை வைத்து சப்புவான் என்று காமிக்கிறாள். இவளின் மிள்கைகள் வேளையாக இருக்கிறது அதற்கு நடுவில் மூலை காம்புகள் கருப்பாக செக்ஷியாக இருக்கிறது.

இந்த மூலை காம்பை பார்க்கும் வாயை வைத்து பால் குடிக்க தோன்றுகிறது ஆனால் நாம் நினைப்பதருக்குள் ஶேவ் செய்த குத்தியை காமித்து மூலையில் வாயை வைத்து சாப்பி உரிகிறான் அவள் தலையில் கையை வைத்து தடவி கொடுக்கிறாள். இவள் மூலை குத்தியை நிர்வாணமாக காமித்து முத்தம் கொடுத்து முளையை சாப்புவத்தை ராசியுங்கள்.