தமிழ் ஆஂடீ ஸெக்ஸ் புடவையை தூக்கி அடி பூந்டையில் ஊகும் வீடியோ

0 views

விலேஜ் தேவிதிய ௌந்தயா உசர் செய்து இரு ஆண்கள் சென்று செக்ஷியாக அவள் புடவையை தூக்கி ம்யாடர் அடிக்கிறார்கள். மல்லு ஆஂடீ வீட்டில் கணவன் ஈலாததால் கால காதலர்களை வர வைத்து அவள் பூந்டையில் ஊக்க விடுகிறாள்.

ஆஂடீ பூண்டாய் பெரிதாக கிழிந்து இருப்பதால் கால காதலன் சுன்னியை ஆழமாக விட்டு செக்ஷியாக ஊகிறான், இவன் சுன்ணிக்கு குறைவாக இறுக்கம் கிடைத்தாலும் அடி பூந்டையில் ஊகும் பொழுது இன்பமாக இருக்கும்.

கொழுத்த ஆஂடீ என்றாலே நமது சுன்னியை அடி வரை இறக்கி ஊதல் தான் அதிகமாக சுகம் கிடைக்கும், ஆஂடீ மூலை மிக செக்ஷியாக பழுது இருக்கிறது. இளம் கால காதலன் மிக செக்ஷியாக ஆழமாக பூந்டையில் ஊகிறான்.

ஏவளவு ஊதலும் மல்லு ஆஂடீ தாகு பிடிப்பது போல தெரிகிறது, முதலில் ஒரு ஆண் செக்ஷியாக சுன்னியில் கஞ்சு வரும் வரை ௌந்தயா ஊது அடி குத்தியில் கஞ்சை இராக்கிய பின் காம படம் எடுக்கும் ஆணும் ஊது கஞ்சை இறகுவான். கொய்ம்பதோரெ தமிழ் ஆஂடீ ஸெக்ஸ் வீடியோ எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.