சாவித் பாபி டாக்டர் இடம் சிகிச்சை பெறுகிறாள்

0 views

சாவித் பாபி டாக்டர் இடம் சிகிச்சை பெற டாக்டர் இடம் செலுகிறாள், அங்கு சென்று டோக்டொரை பார்க்கும் பொழுது டாக்டர் உங்கள் கணவன் எப்படி இருக்கிறார் அவர் சொவ்கியமா என்று கேட்கிறாள்?

அப்படி கேட்கும் பொழுது பாபி என் கணவர் வேலை வேலை என்று இருக்கிறார் நான் வீட்டில் தனியாக தான் இருக்கிறேன் என்று சொலுகிறாள். சரி நீங்கள் ப்யாக் பைந் என்று தானே வந்து இருக்காரீர்கள்?

ஆமாம் என்று சோலி பாபி ஊதத்தை நினைத்து பார்க்கிறாள். பின்பு டாக்டர் ஹாஸ்பிடல் ட்ரெஸ் அணிய சொலுகிறாள், அதை அணியும் பொழுது இரு மூலை மற்றும் சூது செக்ஷியாக தெரிகிறது.

இந்த சாவித் பாபி விடேோவின் முழு பதிவினையும் படிக்க சாவித் பாபி காமிக்ஸ் பக்கத்தை தொதறுங்கள்.