பேரழகி ஆண்ட்யை இளம் ஆன் தடவி அனுப வைக்கிறான்

0 views

பார்க்க பேரழகி போன்று இருக்கும் ஆண்ட்யை இளம் ஆன் உஷார் செய்து அவள் உடன் அடிக்கடி காமம் செய்து ஜாலியாக உல்லாச வாழை வாழுகின்றன. இது போன்று ஒரு வாழ்க்கை நிறைய ஆண்களுக்கு கிடைக்காது அனால் இந்த ஆன் அனைவரையும் விட ஒரு படி மேலே சென்று ஆண்ட்யை செமயா ஓல் செய்கிறான். இவன் பார்வையிலே நிறைய ஆண்டிஸ் இவன் மீது அதிகமாக ஆசை படுவார்கள் செமயா ஆண்ட்டி இடுப்பு மற்றும் சூத்து மீது காய் வைத்து ரொமான்ஸ் செய்து மூடு அனுப வைத்து இறுதியில் வீட்டிற்கு சென்று ஓல் செய்யும் தமிழ் செஸ் மொவயே எங்கள் தலத்தில் பாருங்கள். இதே போன்ற ஆண்டிஸ் காம படங்களை ரசியுங்கள்.