வெள்ளோரே காதலி செக்ஷியாக அடித்து உம்பி விடுகிறாள்

0 views

வெள்ளோரேல் வசிக்கும் காதலர்கள் உளாசமாக ஹோடெல் அறியில் காமம் செய்வதை பாருங்கள், இவர்கள் உளாசமாக காமம் செய்வதை காதலன் காம படம் எடுகிறான். இதிலே தெரிகிறது இவர்கள் கால காதலர்கள் என்று, செக்ஷியாக யாரும் தெரியாமல் ஹோடெல் அறியில் காமம் செய்து உளாசமாக இருக்கிறார்கள்.

இந்த காதலன் பதுமையை ஊககமல் அவளின் இரு மூலையில் வாய் வைத்து சாப்பி சுகம் தருகிறான், அதில் பால் வராமல் இருந்தாலும் வாய் வைத்து சாப்பி பால் குதித்து கொண்டே இருக்கிறான். இளமையான காதலி இரு மூலை காம்பை மாதிரி மாதிரி அவன் வாய்யில் வைத்து சப்ப விடுகிறாள்.

பின்பு காதலன் படுத்து கொண்டு சுன்னியை காண்பிக்கிறான் அதை உடனே வாய்யில் வைத்து சாப்பி கொண்டே கை ஆதிக்க ஆரம்பிக்கிறாள். இவள் செக்ஷியாக இரு விரல்களால் சுன்னியை பிடித்து அடித்து கொண்டே காமமாக உம்பூகிறாள்.

இவள் உம்புவத்தை காதலன் காம படம் எடுக்கிறான், அது மட்டும் இலாமல் இவள் செக்ஷியாக சுன்னியை இரு விரல்களால் அடித்து சுன்னியை சாப்பி உம்பி கஞ்சை வர வைத்து குடிக்கிறாள். இவர்கள் சாப்பி உம்பி காமம் செய்வதை தவறாமல் ராசியுங்கள்.