வெஜிடெபல்ஸ் வைத்து கூத்தி சுகம் கண்ணும் தமிழ் ஹோம்‌மேட் ஸெக்ஸ்

நானும் ஏனொட 2ந்த் வைஃப்’ஹ்ம் அடிக்கடி பல விதமான கோணத்தில் ஸெக்ஸ் செய்து பார்ப்போம். ஏனொட முதல் மனைவி ஸெக்ஸ் விஷையத்தில் இஂட்ரெஸ்ட் கட்தமட்டால் ஆகையால் அவ கூட ம்யாடர் போடாமல் இவள் கூட படுக்க வந்து விடுவேன்.

ஒரு முறை அவளோட ஆசையை நிறைவேற்ற துடித்தேன். அவளுக்கு மிக பெரிய பூலல் ஒல்லு வாங்க வேண்டும் என்று விருப்கமாக இருந்தது. நான் பெரிய சூனி போன்ற வெஜிடெபல் எடுத்து வந்து பூண்டாய் மேல்புறத்தில் வைத்து கூத்தி சுகம் கண்ணும் விதமாக தமிழ் ஹோம்‌மேட் ஸெக்ஸ் செய்ய ஆரம்பித்தேன்.

பூந்டையில் வைத்து தேகும்போது துதி துடித்து பொன்னாள். நீண்ட நேரமாக ஆத்டினேன், கன்சி தன்ணியை பிழிற்த்து அடித்து வெளியில் தள்ளினாள். பின் ஏனொட மடியில் படுத்து சூனியை மேலும் கீழுமாக கன்சி வரும் விதமாக உம்பி விட்டால்.

பின் ஏனொட செஸ்ட் நிபல் பகுதியில் நாக்கை வைத்து நக்கி சுகம் கொடுத்து தமிழ் ஃபக்கிஂக் செய்த வீடியோ பாருங்கள்!