மனைவி ஸெக்ஸீ சூததில் கை வைத்து தடவும் ஸெக்ஸ் ஸீந்

0 views

மனைவி அவள் கணவன் வேளி ஊருக்கு சென்று இருக்கிறான் என்று சொலியதும் நான் அவள் வீட்டிற்கு வந்து ஒரு முறை ஊது முடித்ததும் அவள் சூது மூலை மீது ஸரீ அணிந்துகொண்டு படுத்து உறங்கிக்கொண்டு இருந்தால்.

எனக்கு அவள் சூதா காண்பித்துக்கொண்டு இருக்கும் நிலையை பார்க்கும் பொழுது செமாயா மூடு ஆகி என் சுன்ணி மீண்டும் விரைக ஆரம்பித்தது.

சூததில் கை வைத்து அழகாக தாடவா ஆரம்பித்தேன், எனக்கு பெண்கள் சூது அழகா பார்த்து ரசிக்கவும் ததவவும் மிகவும் பிடிக்கும்.

ஆஸ் பிடித்து தடவிவிட்டு அவளது ஸரீ முழுவதோம் காயதி மனைவியை நிர்வாணமாக சூது மற்றும் உடம்பு மீது கை வைத்து தடவி மூடு எஆற்றிய தமிழ் சூது ஸெக்ஸ் வீடியோ. இது போந்துர் மேலும் பல தமிழ் ஆஸ் ஸெக்ஸ் க்லிப்ஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.